Можете да ни пишете на e-mail, или да се обадите на телефон за връзка.

 

  

Телефони за връзка

Телефон: +359 52 919-927, +359 52 919- 937 ,  +359 52 919-947
                  +359 2 491-8227 ,  +374910 381400 +374910 381401
 

         

   
 

Адрес:
Варна 9000,  улица  "Генерал Колев" 76, ет.1, офис 1
Армения, гр. Ереван ул. "Ленинградиян" 50, п.к. 375015