СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Административна сграда която ще се строи през 2005 година, изцяло по арменска строителна технология. По проект на водещи арменски архитекти и с използването на традиционни за арменската архитектура материали

Уголеми

Уголеми

Уголеми

Уголеми

Уголеми


Жилищна сграда която ще се строи през 2005 година, изцяло по арменска строителна технология. По проект на водещи арменски архитекти и с използването на традиционни за арменската архитектура материали

Уголеми

Уголеми

Уголеми

Уголеми

Арменският камък (туфа) е нещо ново за българския строителен пазар, той е от вулканичен произход, с богато разнообразие от цветове и текстури. Прекрасен облицовъчен материал с незаменими изолационни свойства. Най-разпространени са така наречените травертини

Травертините, които се отнасят към групата декоративни , имат отлична полируемост (лесно полируеми),. Травертините от Арениийския район се препоръчват за използване като облицовъчен материал за особено важни в архитектурно отношение сгради и съоръжения а също и за различни декоративни изделия.

Виж по-голямо....

Виж по-голямо....

Сграда от масивен камък- ферзит Сграда облицована с артикски туф

Виж по-голямо....

Виж по-голямо....

Сграда облицована с аренийски травертин Сграда от масивен камък- артикски туф